1
0
+ 0
0
0

+3.060

DOANH THU 2019

Tỷ

+750

DỰ ÁN

Đã hoàn thành

+900

NHÀ CUNG CẤP

Đối tác

+1.400

QUY MÔ NHÂN SỰ

Người

20

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đơn vị thành viên
LĨNH VỰC

Cơ khí

Khám phá Thành Đạt Construction

THÀNH ĐẠT - Thấu hiểu khách hàng, chinh phục tầm cao

THÀNH ĐẠT CONSTRUCTION – Mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ có giá trị đích thực. Cống hiến cho sự nghiệp phát triển của nền năng lượng xanh, công nghiệp, cơ khí nước nhà.