Thành Đạt

Cơ cấu

Công ty cổ phần xây dựng và cơ khi Thành Đạt

Con người là gốc của sự phát triển. Đóng góp vào sự phát triển của công ty Thành Đạt ngày hôm nay là một phần công lao to lớn từ tập thể ban lãnh đạo, những cá nhân mang trong mình nhiệt huyêt, sức mạnh của tri thức và niềm tin.

Nhân lực là tài sản quan trọng nhất đối với một công ty. Nếu không có những nhân viên giỏi có đam mê với kiến thức, quan tâm đến môi trường và tin tưởng việc đầu tư cho một tương lai tốt hơn, chúng tôi sẽ không thể đạt được mục tiêu và sứ mệnh mà chúng tôi đã đề ra.

Thành Đạt đem lại cho nhân viên môi trường làm việc an toàn, công bằng và giàu năng lượng. Bởi phạm vi kinh doanh ngày càng lớn mạnh nên chúng tôi đang ngày càng cải thiện không ngừng hiệu quả làm việc cũng như bồi dưỡng tay nghề  ngày càng cao.

Tổng số nhân sự: 200 người.

Trình độ nhân sự:
 – Thạc sỹ: 01
 – Kỹ sư: 05
 – Cử nhân: 10
 – Cao đẳng: 20
 – Trung cấp: 50
 – Công nhân: 114

Mỗi công trình công ty sẻ bố trí tứ 1 – 2 tổ tùy theo khối lượng công việc. Khi thi công bố trí hoặc điều động nhân lực giữa các  công trình với nhau cho thích hợp.

Riêng các phần công việc phụ như: đào móng, phụ việc, trung chuyển vật tư, thủ kho, đổ bê tông v.v… Công ty sẽ thuê nhân công địa phương.