Đầu tư nguồn năng lượng sạch

Đầu tư nguồn năng lượng mặt trời là đầu tư nguồn năng lượng sạch. Sau gần 10 tháng chờ đợi, Chính phủ đã có quyết định chính thức về giá mua lại điện mặt trời. Đây là lúc nhiều nhà đầu tư tính toán tiếp tục đầu tư để được...